Share with:

FacebookTwitterGoogleLinkedInEmail this page


Link dự phòng

www thuanbbc com

Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lốị Soi bóng chung đôi mà hóa chia phôị Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở của người nguyện đợi chờ nghẹn ngào giờ tiễn đưạ Chợt thấy lòng rớt giữa hư vộ Đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưạ Đêm chập chờn buông lên giấc mộng Em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Anh lên đường trăm hướng. Em ở lại sầu thương. Buốt giá câu thơ những lúc đêm mờ, Ướp cánh hoa xưa vẫn nhớ hương chờ mà đắm trong nghẹn ngàọ Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng. Mây vỡ hoa tan tàn giấc mơ hoạ Anh hãy về đây đêm giá lạnh Vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mợ <—

(310)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*