Share with:

FacebookTwitterGoogleLinkedInEmail this page


Dù Anh Nghèo | Tiếng Hát Đôi Song Ca Vàng QUANG LẬP LÂM MINH THẢO | Song Ca Nhạc Vàng Bolero 2017

Giọng Ca Để Đời
4

4:41

Nửa Đêm Nguyện Cầu – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
5

5:19

Chủ Nhật Buồn – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
6

8:17

Mộng Ước Đôi Ta – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
7

4:41

Đêm Gọi Người Yêu – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
8

5:45

Như Một Cơn Mê – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
10

5:48

LK Con Đường Mang Tên Em – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
11

5:08

Em Hậu Phương Anh Tiền Tuyến – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
12

5:33

Tình Yêu Cách Trở – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
2

5:40

Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
1

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhạc Vàng Bolero GÂY NGHIỆN | Quang Lập Lâm Minh Thảo – Đêm Gọi Người Yêu

Giọng Ca Để Đời

52:44

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhạc Vàng Bolero GÂY NGHIỆN | Quang Lập Lâm Minh Thảo – Đêm Gọi Người Yêu

Giọng Ca Để Đời
9

5:59

Hành Trang Giã Từ – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhạc Vàng Bolero GÂY NGHIỆN | Quang Lập Lâm Minh Thảo – Đêm Gọi Người Yêu

Giọng Ca Để Đời
13

5:53

Hai Đứa Làm Quen – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
14

4:25

Gió Lạnh Đêm Hè – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
15

4:35

Tâm Sự Người Lính Đồn Xa – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
16

5:02

Hai Đứa Giận Nhau – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
17

5:43

Hái Hoa Rừng Cho Em – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
18

5:53

Chuyện Ngày Chủ Nhật – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
19

6:27

Tình Đầu Dang Dở – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
20

5:25

Trao Nhau Nhẫn Cưới – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời
21

4:29

Dù Anh Nghèo – Quang Lập & Lâm Minh Thảo | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Giọng Ca Để Đời

(405)

Category:

Trử Tình

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*